Publikacja

Szanowni Państwo, udostępniamy sześciotomową publikację pokonferencyjną XLV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Życzymy udanego roku akademickiego 2016/2017 i pomyślności w składaniu wniosków stypendialnych. Zapraszamy do udziału w XLVI MSKN w 2017 roku.

Organizatorzy
Zawartość tomów:
TOM I
SEKCJA HUMANISTYCZNE
SEKCJA NAUK TEOLOLOGICZNO-KANONISTYCZNO-FAMILIOLOGICZNYCH
TOM II
SEKCJA NAUK SPOŁECZNYCH
SEKCJA POLITYCZNA I NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
SEKCJA PEDAGOGICZNA I SZTUKI
SEKCJA PRAWA I ADMINISTRACJI
TOM III
SEKCJA NAUK EKONOMICZNYCH
TOM IV
SEKCJA NAUK O ŚRODOWISKU
SEKCJA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
SEKCJA NAUK TECHNICZNYCH
SEKCJA GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
TOM V
SEKCJA NAUK MEDYCZNYCH
SEKCJA BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
SEKCJA NAUK O ŻYWNOŚCI
TOM VI
SEKCJA BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
SEKCJA MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Dla biesiadników!

Przy odjeździe spod Biblioteki Głównej UWM w Olsztynie będą sprawdzane identyfikatory: imienne wejściówki na Biesiadę Warmińską(każda oryginalna posiada z tyłu pieczątkę!😊)prosimy Państwa abyście obowiązkowo mieli je przy sobie! Usprawni to odprawę przed odjazdem👍🏻😊🎈🚌🎸🎤🔥 Ponadto I bus kursuje o 18.30, II o 19.00!!!!

MSKN 2016 – Otwarcie

25 KWIETNIA 2016 r.

 

Aula im. M. G. Dietrichów (Wydział Humanistyczny) ul. Kurta Obitza 1

8.00-9.45 Uroczyste otwarcie Seminarium

Przywitanie gości przez organizatorów Seminarium

Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. zw. dr. hab. Ryszarda Góreckiego

Wystąpienie Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Janusza Piechockiego

Wystąpienie Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ds. Kół Naukowych dr. hab. Janiny Dziekońskiej-Rynko, prof. UWM

Wystąpienie Dziekana Wydziału Humanistycznego dr. hab. Andrzeja Szmyta, prof. UWM

Wystąpienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego

Wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

Wystąpienie Prezydenta Miasta Olsztyn Piotra Grzymowicza

Wystąpienie przedstawiciela Studenckiego Koła Naukowego Historyków „Historikon” mgr. Kamila Gocha

Wykład inauguracyjny pt. „Warmia nieznana” wygłoszony przez prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka

10.00 – 16.00 obrady w poszczególnych sekcjach

 

Organizatorzy

 

MSKN – spotkanie 20.04.2016

Dzień dobry!

Zapraszamy organizatorów wydziałowych na ostatnie spotkanie przed MSKN 2016. Przypominamy o obecności oraz o przesłaniu nam harmonogramów przez sekcje, które tego jeszcze nie zrobiły. Prosimy także o jak najszybsze przedstawienie listy książek do 50 zł za I,II oraz III miejsce – w księgarni ARCHE w naszej Bibliotece Uniwersyteckiej. Spotkanie odbędzie się tak jak zawsze w murach Wydziału Humanistycznego UWM, sala 20 o godzinie 15.
Pozdrawiamy!