Spotkanie 26.01.2016

Szanowni Państwo!
 
Studenckie Koło Naukowe Historyków Historikon z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów – KAWA, zaprasza na spotkanie wszystkich przedstawicieli kół naukowych, organizujących sekcje wydziałowe. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia tj. wtorek o godz. 16.45 w sali 119 Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
 
Pozdrawiamy!
Organizatorzy MSKN 2016
Reklamy

Kontakt z kołami

Prosimy o kontakt z zainteresowanymi kołami z wydziałów: Matematyki i Informatyki (WMiI), Medycyny Weterynaryjnej (WMW), Nauk Medycznych (WNM), Nauk Technicznych (WNT), Sztuki (WSz), w celu wyłonienia koła organizującego sekcję wydziałową na wspomnianych wydziałach.