Przedłużenie rejestracji i wysyłki!

Ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych! Jeżeli mieliście jakiekolwiek  problemy ze swoimi pracami, czy też recenzjami to teraz przedłużamy czas zgłaszania się oraz nadsyłania recenzji i prac o kolejny tydzień do 21.02.2016!

Z pozdrowieniami

Zespół MSKN

Reklamy