MSKN 2016 – Otwarcie

25 KWIETNIA 2016 r.

 

Aula im. M. G. Dietrichów (Wydział Humanistyczny) ul. Kurta Obitza 1

8.00-9.45 Uroczyste otwarcie Seminarium

Przywitanie gości przez organizatorów Seminarium

Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. zw. dr. hab. Ryszarda Góreckiego

Wystąpienie Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Janusza Piechockiego

Wystąpienie Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ds. Kół Naukowych dr. hab. Janiny Dziekońskiej-Rynko, prof. UWM

Wystąpienie Dziekana Wydziału Humanistycznego dr. hab. Andrzeja Szmyta, prof. UWM

Wystąpienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego

Wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

Wystąpienie Prezydenta Miasta Olsztyn Piotra Grzymowicza

Wystąpienie przedstawiciela Studenckiego Koła Naukowego Historyków „Historikon” mgr. Kamila Gocha

Wykład inauguracyjny pt. „Warmia nieznana” wygłoszony przez prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka

10.00 – 16.00 obrady w poszczególnych sekcjach

 

Organizatorzy

 

Reklamy