Publikacja

Szanowni Państwo, udostępniamy sześciotomową publikację pokonferencyjną XLV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Życzymy udanego roku akademickiego 2016/2017 i pomyślności w składaniu wniosków stypendialnych. Zapraszamy do udziału w XLVI MSKN w 2017 roku.

Organizatorzy
Zawartość tomów:
TOM I
SEKCJA HUMANISTYCZNE
SEKCJA NAUK TEOLOLOGICZNO-KANONISTYCZNO-FAMILIOLOGICZNYCH
TOM II
SEKCJA NAUK SPOŁECZNYCH
SEKCJA POLITYCZNA I NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
SEKCJA PEDAGOGICZNA I SZTUKI
SEKCJA PRAWA I ADMINISTRACJI
TOM III
SEKCJA NAUK EKONOMICZNYCH
TOM IV
SEKCJA NAUK O ŚRODOWISKU
SEKCJA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
SEKCJA NAUK TECHNICZNYCH
SEKCJA GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
TOM V
SEKCJA NAUK MEDYCZNYCH
SEKCJA BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
SEKCJA NAUK O ŻYWNOŚCI
TOM VI
SEKCJA BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
SEKCJA MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Reklamy