Harmonogramy

1. Sekcja bioinżynierii zwierząt, panel produkcji zw I

1. Sekcja bioinżynierii zwierząt, panel produkcji zw II

1. Sekcja bioinżynierii zwierząt, panel zwierząt amatoeskich

1. Sekcja bioinżynierii zwierząt, panel posterowy

 

2. Fizjologii-Roślin

2. Fizjologii-Zwierząt-i-Ekologii

2. Posterowa

3. Geodezja – inżynierii przestrzennej i budownictwa, panel Geodezja i Gospodarka Przestrzenna

3. Sekcja geodezji, inżynierii przestrzennej i budownictwa, Panel posterowy

3. Sekcja geodezji, inżynierii przestrzennej i budownictwa, Panel wystąpień

4-dziennikarski

4-filoz-hist

 

5. Sekcja kształtowania-środowiska-i-rolnictwa

6. Matematyka i Informatyka

7. PANEL Weterynaryjny

8. Sekcja nauk ekonomicznych, Panel Finansów i Bankowości

8. Sekcja nauk ekonomicznych, Panel Finansów i Zarządzania w Sporcie

8. Sekcja nauk ekonomicznych, Panel Polityki Gospodarczej

8. Sekcja nauk ekonomicznych, Panel Zarządzania i Marketingu

9. Sekcja medyczna

10-harmonogram-sekcja-nauk-spoc582ecznych-5

11. MSKN harmonogrampanel nauk pedgogicznych i sztuki

12. MSKN -harmonogram Nauk o Polityce

13.—-> Patrz sekcja 6.

sekcja 14 – Panel 1 – ocena jakości żywności

sekcja 14 – Panel 2 – przetwórstwo żywności, żywienie człowieka, preferencje konsumenckie

 

15. —–> Patrz sekcja 2.

SEKCJA NR 16. PANEL NAUK PENALNYCH

SEKCJA NR 16. PANEL PRAWA HANDLOWEGO I PRAWA PRACY

SEKCJA NR 16. PANEL PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I WZNANIOWEGO

SEKCJA NR 16. PANEL PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

 

17. Sekcja nauk teologiczno – kanoniczno – familiologicznych

 

 

Reklamy