Organizatorzy wydziałowi

 

 

ORGANIZATORZY SEKCJI WYDZIAŁOWYCH

 • Wydział Bioinżynierii Zwierząt – Koło Naukowe Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
 • Wydział Biologii i Biotechnologii – Koło Naukowe Zoologów, Koło Naukowe Mikrobiologów
 • Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa – Koło Naukowe „GeoSin”, Koło Naukowe Młodych Architektów i Urbanistów. „Kreska”, Koło Naukowe Geodetów „SCITUS”
 • Wydział Humanistyczny– Studenckie Koło Naukowe „Historikon”
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej – Koło Naukowe Anatomów
 • Wydział Nauk Ekonomicznych – Koło Naukowe Inwestorów, Koło Naukowe Audytor, Koło Naukowe Marketingu, KN Finanse i Zarządzanie w Sporcie, SKN ZZL „Creative”
 • Wydział Nauk Medycznych – Koło Naukowe Patofizjologii, Koła Naukowego Parazytologii „Vermis”
 • Wydział Nauk Społecznych – Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów „KAWA”, Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „RESKA”, Koło Naukowe Politologów
 • Wydział Nauk Technicznych – Koło Naukowe Młodych Konstruktorów
 • Wydział Nauki o Żywności – Naukowe Koło Inżynierii Chemicznej i Aparatury Procesowej, SKN Biotechnologów Żywności, SKN Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych, Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej, Koło Towaroznawczej Oceny Sensorycznej, Koło Naukowe „Ekologia Produktów”, Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii
 • Wydział Nauk o Środowisku – Koło Naukowe „COCCUS”
 • Wydział Prawa i Administracji – Koło Nauk Penalnych „Nemezis”, Koło Naukowe Prawa Handlowego, Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego
 • Wydział Teologii – Naukowe Studenckie Koło Filozoficzne
Reklamy