Opłaty

Informacja dla gości z innych ośrodków akademickich

Pragniemy przypomnieć, iż jeśli w formularzu zaznaczyli Państwo referat oraz publikację wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 150 zł. Z kolei jeśli zaznaczyli Państwo tylko referat bądź tylko publikacje wówczas wysokość opłaty wynosi 100 zł.

Opłatę konferencyjną należy dokonać do 20 kwietnia 2016 roku na konto bankowe: 20 1030 1986 2700 0000 1488 0064 w tytule wpisując numer subkonta: 14.880.064-500, tytuł seminarium: XLV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, oraz imię i nazwisko.

Następnie na adres mailowy mskn2016@gmail.com prosimy przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty w tytule maila wpisując: Opłata konferencyjna

 

Informacja dla uczestników z UWM

Opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł należy dokonać do 15 kwietnia 2016 roku na konto bankowe: 20 1030 1986 2700 0000 1488 0064 w tytule wpisując numer subkonta: 14.880.064-500, tytuł seminarium: XLV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, oraz imię i nazwisko.

Następnie na adres meilowy mskn2016@gmail.com prosimy przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty w tytule meila wpisując: Opłata konferencyjna

Reklamy