Zebranie i recenzje!

ORGANIZATORZY SEKCJI WYDZIAŁOWYCH!

W związku z tym, iż MSKN zbliża się wielkimi krokami zapraszamy Państwa na zebranie organizacyjne dnia 6 kwietnia (tj. środa) na godzinę 15.00 w auli 30 na Wydziale Humanistycznym. Obecność obowiązkowa. Przypominamy także o mijającym czasie na recenzje.

Pozdrawiamy
Organizatorzy
Reklamy

Ważna informacja!

WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo!

Dla ścisłości pragniemy poinformować, iż wysokość opłaty dla osób, które w formularzu internetowym MSKN 2016 zaznaczyły opcję publikacji bez osobistego udziału w MSKN 2016 wynosi 100 zł. Również dla osób, które pragną jedynie wygłosić referat bez jego późniejszej publikacji opłata wynosi 100 zł. Przypominamy również, iż nadesłane przez Państwa artykuły oraz abstrakty zostały poddane wewnętrznej recenzji. Przed świętami roześlemy do Państwa wiadomości z informacją o zakwalifikowaniu (bądź nie) referatu/abstraktu na MSKN 2016. Wówczas to od razu również prześlemy Państwu numer konta bankowego, na który będzie trzeba uiścić opłatę konferencyjną. Zatem prosimy uzbroić się w cierpliwość.

Organizatorzy

ORGANIZATORZY SEKCJI WYDZIAŁOWYCH

 

24 lutego (we środę) br. odbyło się zebranie organizacyjne MSKN 2016 z koordynatorami sekcji wydziałowych. Niestety ze względów technicznych nie do wszystkich z Państwa dotarły meile z informacją o tym zebraniu, za co przepraszamy. Na zebraniu ustalono, iż do 2 marca prześlemy Państwu listę nazwisk wraz z tytułami referatów uczestników MSKN, którzy zarejestrowali się do Państwa sekcji. Natomiast do 7 marca oczekujemy od Państwa meile z nazwiskami recenzentów, nr sal jakie Państwo mają obowiązek zarezerwować na MSKN na swoich Wydziałach oraz skład komisji w poszczególnych panelach (przypominamy, iż komisja powinna się składać z trzech pracowników naukowych). Kolejne spotkanie organizacyjne MSKN odbędzie się 9 marca(środa) o godz. 16.30 w auli 37 na Wydziale Humanistycznym.

 

Do zobaczenia

Organizatorzy

Uwaga – termin rejestracji

UWAGA!!!! UWAGA!!!!

W związku z dużą liczbą napływających próśb o przedłużenie terminu rejestracji termin ten, nadsyłania referatów/abstraktów oraz recenzji PRZEDŁUŻAMY DO 29 LUTEGO 2016 r.

 

Przedłużenie rejestracji i wysyłki!

Ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych! Jeżeli mieliście jakiekolwiek  problemy ze swoimi pracami, czy też recenzjami to teraz przedłużamy czas zgłaszania się oraz nadsyłania recenzji i prac o kolejny tydzień do 21.02.2016!

Z pozdrowieniami

Zespół MSKN

Spotkanie 26.01.2016

Szanowni Państwo!
 
Studenckie Koło Naukowe Historyków Historikon z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów – KAWA, zaprasza na spotkanie wszystkich przedstawicieli kół naukowych, organizujących sekcje wydziałowe. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia tj. wtorek o godz. 16.45 w sali 119 Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
 
Pozdrawiamy!
Organizatorzy MSKN 2016