Panele/Sekcje – Adresy

Mapa Kortowa

Kliknij aby powiększyć – KLIK

Autobusy i tramwaje z DWORCA GŁÓWNEGO

Autobus linia: 103

Tramwaj linia: 3

Z przesiadką: tramwaj 2 do CENTRUM, a następnie 109 na UNIWERSYTET PRAWOCHEŃSKIEGO

1 sekcja:

Panel produkcji zwierzęcej I , ulica Oczapowskiego 5, sala 140;

Panel produkcji zwierzęcej II, ulica Oczapowskiego 5, sala 125;

Panel zwierząt amatorskich i towarzyszących, ulica Oczapowskiego 5, sala 132;

Panel posterowy, ulica Oczapowskiego 5, s. 021;

2 sekcja:

Panel Fizjologii Roślin, ul. Michała Oczapowskiego 1 A, Sala P6;

Panel Fizjologii Zwierząt i Ekologii, ul. Michała Oczapowskiego 1 A sala 005;

Panel Posterowy, ul. :  Michała Oczapowskiego 1 A sala P6;

3 sekcja:

Panel budowlany-posterowy, Instytut Budownictwa, ul. Heweliusza 4, patio;

Panel budowlany-wystąpienia, Instytut Budownictwa, ul. Heweliusza 4, sala 1.25

Panel geodezji i gospodarki przestrzennej, Prawocheńskiego 9, Sala Posiedzeń Senatu UWM;

4 sekcja:

Panel filozoficzno – historyczny, Kurta Obitza 1, sala 21;

Panel dziennikarsko-filologiczny, : Kurta Obitza 1, aula 31;

5 sekcja:

Panel kształtowania środowiska i rolnictwa , ul.  Prawocheńskiego 21, Sala Projektowa

6 sekcja:

Panel Techniki oraz Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Technicznych, ul. Oczapowskiego 11, sala A212

7 sekcja:

Panel weterynaryjny, Aula im. Prof. Kazimierza Markiewicza, ul. M. Oczapowskiego 14;

8 sekcja:

Panel finansów i bankowości, ul. Oczapowskiego 4, Sala Posiedzeń Rady Wydziału, sala nr 18;

Panel finanse i zarządzanie w sporcie, ul. Oczapowskiego 4;

Panel polityki gospodarczej, Oczapowskiego 4, sala nr 12;

Panel zarządzania i marketingu, ul. Oczapowskiego 4, sala nr 20;

9 sekcja:

Panel nauk podstawowych i edukacji zdrowotnej, ul. Żołnierskiej 14 (wejście od strony ADMiR); sala 5F;

Panel nauk klinicznych, ul. Żołnierskiej 14 (wejście od strony ADMiR); sala 6F;

10 sekcja:

Panel nauk społecznych, Ul. Żołnierska 14, Sala Rady Wydziału;

11 sekcja:

Panel nauk pedagogicznych i sztuki, Biblioteka Główna UWM w Olsztynie,
ul. Oczapowskiego 2, sala 116;

12 sekcja:

Panel polityczny i nauk o bezpieczeństwie, ul. Szrajbera 11, s. 220;

13 sekcja:

-> patrz sekcja 6;

14 sekcja:

Panel oceny jakości żywności, ul. Oczapowskiego 7, sala 9;

Panel przetwórstwa żywności, żywienia człowieka i preferencji konsumenckich, ul. Oczapowskiego 7, sala 10;

15 sekcja:

-> patrz sekcja 2;

16 sekcja:

Panel prawa międzynarodowego, ul. B. Dybowskiego 11, Centrum Konferencyjne UWM, Aula Karmazynowa;

Panel prawa konstytucyjnego i wyznaniowego, ul. B. Dybowskiego 11, Centrum Konferencyjne UWM, Aula Cytrynowa;

Panel prawa handlowego i prawa pracy, ul. B. Dybowskiego 11, Centrum Konferencyjne UWM, Aula Karmazynowa;

Panel prawa penalnego, ul. B. Dybowskiego 11, Centrum Konferencyjne UWM, Aula Cytrynowa;

17 sekcja:

Panel nauk teologiczno – kanoniczno – familiologicznych, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn, Hozjusza 15, sala nr 7

 

Reklamy