Zespoły organizacyjne

ZESPOŁY WSPÓŁPRACUJĄCE Z ZARZĄDEM MSKN

 

  • Zespół ds. przekładu

Skład zespołu:

– koło germanistów (Wydział Humanistyczny),

– koło z filologii angielskiej (Wydział Humanistyczny),

– Studenckie Koło Przekładu (Wydział Humanistyczny)

Zadania zespołu:

– prowadzenie korespondencji meilowej ze studentami z zagranicy

  • Czas wykonania zadania: do końca lutego 2016 r. (czyli do potwierdzenia przez Komitet Naukowy przyjęcia artykułu do prezentacji i publikacji). W razie potrzeby dalsze wykonywanie zadania.

 

  • Zespół ds. promocji (pozyskanie patronatu medialnego)

Skład zespołu:

————————————

 

– stworzenie atrakcyjnej oferty patronackiej, skontaktowanie się z tytułem/medium, „obsługa” patronatu medialnego

Czas wykonania zadania: 15.01.2016 r.

 

  • Zespół ds. pozyskania patronów oraz sponsorów

Skład zespołu:

– Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej i Nowożytnej Polski (Wydział Humanistyczny)

– Koło Naukowe Studentów Archiwistyki (Wydział Humanistyczny)

Czas wykonaniazadania: 15.01.2016 r.

 

Zespół „techniczny”

  • Zespół redakcyjny

Skład zespołu:

– Mateusz Gryglik

– Studenckie Koło Przekładu (Wydział Humanistyczny)

Zadania zespołu:

– prace redakcyjne nad opracowaniem artykułów seminaryjnych

– przygotowanie publikacji MSKN w formie pdf

 

Reklamy